Zorgtoeslag 2014

Aanpassingen in het zorgpremiestelsel voor 2014 zijn de reden voor veel onduidelijkheid over wat er nou gaat beuren met de zorgtoeslag.

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel zijn lage inkomensgroepen gecomenseerd voor de zorgkosten door middel van een zorgtoeslag. Je krijgt dus geld terug als je weinig verdient. Die toeslag is inkomensafhankelijk.

Voor 2014 wilde het kabinet dit systeem aanpassen tot een inkomensafhankelijke zorg premie. De grootste aanpassing is dat de zorgtoeslag zou verdwijnen en iedereen afhankelijk van het inkomen een premie gaat betalen.
Het grootste verschil met de huidige stelsel is dat nu iedereen een zelfde premie betaald, en dat in de plannen van het kabinet  niet meer het geval is.

Deze geplande wijziging heeft veel commotie doen ontstaan omdat bij doorberekening bleek dat veel mensen er financieel op achteruit zouden gaan. Dit is ten tijde van deze crisis niet wenselijk voor de gezinnen.

Mede door deze weerstand tegen de plannen zal het zorgstelsel in mindere mate worden aangepast waardoor het toeslagen systeem blijft gehandhaafd voor 2014.

Voro 2014 zal er een inkomensafhankelijk eigen risico komen en de restitutiepolis zal verdwijnen. De zorgverzekering 2014 komt er als volgt uit te zien:

  • Basisverzekering is een vaste premie van ongeverer 1300 euro per jaar
  •     Zorgtoeslag krijg je als het inkomen als alleenstaande lager is dan 35.059 euro. Heeft u een partner dan geldt een inkomensdrempen van 51.691 euro
  •     De basisverzekering bestaat enkel nog in de natura variant. Dit wil zeggen dat zorgkosten enkel vergoed worden als je zorgverzekeraar een contract heeft met je zorgaanbieder (ziekenhuis, fysiotherapeut etc.)


Het blijft mogelijk je aanvullend te verzekeren zoals momenteel ook het geval is.